Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Đông An

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-vanyen-th-thcsdongan@edu.viettel.vn